ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Near Realin missio on auttaa terveydenhuollon ammattilaisia hoitamaan potilaitaan etänä. Työskentelemme päivittäin tehdäksemme etäpalveluista niin hyviä, että ne tekevät nykyiset kalliit ja tehottomat toimintamallit soveltuvilta osin tarpeettomiksi.

 
 

REFERENSSIT

Etäpalvelut tarjoavat mahdollisuuden kehittää terveyspalveluita kustannustehokkaiksi ja asiakaslähtöisiksi: Työterveys Wellamon kokemuksia Near Real -ratkaisusta

Työterveys Wellamo tuottaa monipuolisia työterveyspalveluja 80 työterveyshuollon ammattilaisen voimin. Yhteistyö Near Real Oy:n kanssa on tuonut ratkaisuja sekä potilaiden että henkilökunnan työpäiviin ja sujuvoittanut lääkärillä asiointeja.

Videovastaanottopalvelu parantaa hoidon saatavuutta ja säästää aikaa, rahaa ja luontoa

Near Real Oy on suomalainen yritys, joka auttaa terveydenhuollon ammattilaisia hoitamaan potilaitaan etänä. Palvelut mahdollistavat tietoturvalliset ja huippulaatuiset etävastaanotot hyödyntäen videokuvaa, ääntä ja etätutkimuslaitteita. Yrityksen pyrkimyksenä on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon etäyhteydenpitoa, turvallisuutta ja tehokkuutta ja tässä pyrkimyksessä on onnistuttu, kuten Wellamonkin palaute kertoo.

”Near Real Oy kehitti meille tarpeitamme vastaavan videovastaanottopalvelun, mikä mahdollisti ammattilaisten etätyön ja nopeutti asiakkaidemme hoitoon pääsyä. Tarpeiden muuttuessa olemme saaneet heiltä nopeasti käyttöön uusia asiakkaidemme toivomia ja meille räätälöityjä tuotteita esim. esihenkilö/HR viestintäpalvelun. Palvelussa esihenkilö tai HR voi vahvasti tunnistautuneen keskustella ja välittää dokumentteja oman vastuuhoitajan kanssa.” - Maija Laine, Palveluesimies (Työterveys Wellamo Oy)

Lähtötilanteessa Wellamolla ei ollut etäasiointimahdollisuuksia. Potilaat eivät saaneet ammattilaisia riittävän hyvin kiinni, ja myös henkilökunnan yhteydenpitomahdollisuus kaipasi päivitystä järjestelmien suhteen. Etäpalveluiden mukaanotto tarjosi mahdollisuuksia kehittää terveyspalveluita kustannustehokkaiksi ja asiakaslähtöisiksi vapauttamalla työterveyshuollon ammattihenkilön aikaa asiakas- ja potilastyöhön sekä toiminnan ja osaamisen kehittämiseen.

Yhteistyön tuomista ratkaisuista ovatkin hyötyneet sekä ammattilaiset että potilaat. Ammattilainen tapaa potilaan virtuaalivastaanottohuoneessa tietoturvallisen, helppokäyttöisen ja laadukkaan videoyhteyden välityksellä. Potilas tulee vastaanotolle omalla laitteellaan ilman erillisiä ohjelmistoasennuksia. Ajanvaraus ja viestinvaihto tapaamisten välillä on turvallista ja helppoa asiointialustan kautta.

Tärkein ratkaistu ongelma: lääkäripula

Tärkein Near Real- palvelun avulla ratkaistu ongelma oli lääkäripula. Videovastaanotto mahdollisti etä- ja vuokralääkäreiden käytön. Wellamolla huomattiin pian etäpalveluiden säästävän työntekijöiden työaikaa sekä tuovan säästöjä matkakustannuksissa. Myös palvelutuotantoa on ollut mahdollista organsioida uudelleen. Yhteistyö Near Realin kanssa on koettu mielekkääksi: ”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Near Real Oy: kanssa. Heidän henkilökuntansa on asiantuntevaa ja ystävällistä. He ovat kehitysmyönteisiä ja kuuntelevat asiakasta tarkasti! Tarvittaessa olemme saaneet heiltä todella nopeasti avun.”

"Kainuunmeren Työterveys aloitti lääkäreiden etävastaanottojen pilotoinnin kesäkuussa 2016 Suomussalmen yksiköllä. Heti alusta alkaen olemme tehneet yhteistyötä Near Realin kanssa. Suurin haaste oli toimivien etävälineiden löytyminen. Onneksi siinäkin saimme apua Near Realilta. Tänä päivänä lääkäreiden etävastaanotot toimivat joko Omasoten kautta työntekijän omalla yhteydellä tai työterveyshuollon toimipisteiltä otettavalla yhteydellä. Työterveyshuollon toimipisteissä on kattava etävälinevalikoima ja apua saatavilla. Near Realin kanssa yhteistyö on ollut toimivaa ja olemme erittäin tyytyväisiä." - Kainuunmeren Työterveys

"Etävastaanotot edistävät potilaiden tasa-arvoista hyvää hoitoa riippumatta siitä missä he asuvat tai työskentelevät. Pitkien välimatkojen Suomessa on nyt havahduttu siihen, että on tärkeää, että kaikki saavat hoitoa nopeasti eikä potilaiden tarvitse lähteä ajamaan pitkiä matkoja sellaisiin terveyspalveluihin, jotka pystytään toteuttamaan hyvin etänäkin." - Julkinen terveydenhuolto